Afgestemd Opvoeden

Langzaam sijpelt het besef door dat er niet één grote waarheid is over opvoeding en dat het leven
niet zo maakbaar is als we zouden willen. Om onze eigen weg in opvoeding te vinden, hebben we de
hulp nodig van ons innerlijk kompas. Als dat kompas in de war is, dreigen we het noorden kwijt te
raken, en weten we niet meer hoe we onszelf en onze kinderen moeten sturen. Ons innerlijk
kompas kan verstoord geraken als we onvoldoende aandacht geven aan wat we werkelijk denken,
voelen en waarnemen. Als we voeling verliezen met onze grote bestemming, zwalpen we op een
woelige zee. We proberen krampachtig de controle vast te houden, waardoor onze focus in
opvoeding komt te liggen op korte termijn gedragscontrole.


Wat als we zouden bekijken wat kinderen werkelijk van ons nodig hebben om uit te groeien tot
zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn helpende of belemmerende factoren in de
ontwikkeling? Wat wordt mogelijk als we, voorbij de korte termijn gedragscontrole, focussen op de
ontwikkeling over een langere termijn? Hoe kunnen we een richtinggevende autoriteit zijn zonder
autoritair te zijn? Hoe kunnen we ons eigen onvermogen benutten als kans om zelf te groeien en te
leren?

 

Dat is het soort vragen dat afgestemd opvoeden exploreert.

(Bron: Kinderen zijn geen puppy’s (kinderenzijngeenpuppys.be) )


Rots- en Watertraining
Rots en water is een psycho-fysiek weerbaarheidsprogramma waarin we op een positieve manier
leren opkomen voor onszelf en werken aan het versterken van zelfbeheersing, zelfreflectie,
zelfvertrouwen en daadkracht.


Vanuit lichaamsgerichte oefeningen gaan we op zoek naar wat een stevige houding betekent en wat
het met ons doet. Worden we ons bewust van onze ademhaling en de kracht van onze focus.


Een stevige houding brengt rust en kracht.

Vanuit deze rust gaan we kijken naar de begrippen rots en water. Waarvoor staan deze begrippen en
hoe kunnen we ze inzetten om beter voor onszelf en anderen te zorgen? Wanneer ben ik beter
een rots, wanneer beter water? Wat voor type ben ik?


Rots staat voor het IK, het opkomen voor jezelf.


Water staat voor WIJ, verbinding, interactie met anderen, het leren rekening houden met anderen.


Met deze kennis en houding werken we aan het aangeven van grenzen en het respecteren van
grenzen van anderen. Leren we kijken naar de lichaamstaal en -houding van anderen en naar onze eigen

lichaamstaal. Gaan we op zoek naar onze eigen fysieke en mentale kracht en hoe we dit alles kunnen
integreren in onze communicatie.


Hartcoherentie
We spreken van hartcoherentie wanneer onze ademhaling en ons hart een gezond ritme hebben en
ons lichaam een gelijkmatige balans heeft tussen rust en actie. Hierdoor ontstaat er een mooie
samenwerking tussen ons hart en ons brein waardoor we op een bewuste manier kunnen reageren
op situaties, onze emoties kunnen reguleren en op een gezonde manier kunnen omgaan met stress.
Op deze manier blijven we veerkrachtig, komt ons lichaam steeds terug tot herstel en kunnen we ons
keer op keer weer in veiligheid brengen.


Maar soms geraken we uit balans en voelen we dat ons lichaam zich niet meer herstelt. We reageren
op een manier waar we zelf niet voor kiezen, we verloren lopen in onze emoties en heel angstig
worden.


Binnen een hartcoherentietraining leren we aan de hand van oefeningen op een ritmische
manier ademen. Zo kan ons hart tot rust komen en ons lichaam zich herstellen zodat we weer op
een gezonde manier kunnen omgaan met stress.

Het effect van deze oefeningen op ons lichaam kunnen we in kaart brengen met de emWaye Pro, een biofeedbacksysteem dat ons toont wat er binnen in ons lichaam gebeurt.

 


* uit De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy